Disclaimer
De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. De redactie en de directie van Stukbouw B.V. sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Downloaden
Stukbouw B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die tengevolge van het bezoeken van en het downloaden van gegevens op deze website ontstaat.

Copyright
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukbouw B.V., de teksten/informatie op deze website (geheel of gedeeltelijk) in enige vorm of op enige wijze (zoals door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een elektronisch gegevensbestand) te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Ontwerp: www.pakkers.nl
Teksten: Letters & Apenstaarten
Technische realisatie: www.hkmedia.nl